MAE
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Ampahan’ny teny nataon’ny mpiandraiki-draharaha mpisolo toerana amerikanina, Stuart R. Wilson

« Tena mahafinaritra ahy ny maheno ny zavatra resahin’ny mpitondra ankehitriny. Mino aho fa hamiratra ny hoavin’i Madagasikara avy ary hiantomboka tsy ho ela izany. Ato anatin’ny iray na roa taona dia efa misy ireo fandaharan’asa hita fa mikendry zavatra tsara dia tsara ho ampiarina haingana dia haingana (…) ». Anisan’ny ampahan’ny teny nataon’ny mpiandraiki-draharaha mpisolo toerana amerikanina, Stuart R. Wilson, taorian’ny fihaonany tamin’I Minisitry ny Raharahambahiny Niaina Andriantsitohaina, androany hariva teo. Araho eto ny sary maneho ny fihaonana.

 B.P 836, Rue Andriamifidy,
Anosy 101 Antananarivo - Madagascar
Mail: info-web@diplomatie.gov.mg

© Copyright 2015 - MINISTÈRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES